شرح وظایف مسئول واحد خدمات و امور قراردادها
·         تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه، اعم از قراردادهای عمرانی، تاسیساتی، امور طبخ و توزیع، خرید، فروش، اجاره خودرو، اجاره خانه و سایر

·         بررسی و اعلام نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشگاه

·         شرکت در جلسات مناقصات دانشگاه  و نشست های مرتبط طبق دستور مسئول واحد

·         بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

·         استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده

·         مطالعه و رعایت دستور العملها، بخشنامه ها و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در خصوص تنظیم مفاد شرایط و قراردادهای تنظیمی

·         بایگانی نامه ها، بخشنامه ها و مدارک و سوابق مربوط به قرارداد واحدها

·         پاسخگویی به مراجعین از واحدها و شرکتهای مختلف طرف قرارداد آنها

·         پاسخگویی به سوالات تلفنی و راهنمایی افراد و شرکتهای طرف قرارداد

·         تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز

·         انجام سایر امور ارجاعی مرتبط از جانب مسئول مربوطه

تعداد بازديد اين صفحه: 1345
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32365711 تعداد بازديد زيرپورتال: 1028359 اين زيرپورتال امروز: 918 سایت در امروز: 13549 اين صفحه امروز: 1