اداره ی امور عمومی 


علی قصوری
مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت: سرپرست اداره امور عمومی 

مژده شوهانی
مدرک: کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت: رابط امور رفاهی
مهشید صیفی
مدرک: دیپلم کامپیوتر
سمت: بایگان
جهانگیر صفری اسکندری
سمت: کارشناس دبیرخانهشهربان شاکری
مدرک: کارشناس علوم اجتماعی
سمت: کارشنای امور اداری
اعظم سخاوتمند
مدرک: کارشناس مدیریت دولتی
سمت: کارشناس امور اداری
تعداد بازديد اين صفحه: 4517
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32363990 تعداد بازديد زيرپورتال: 1028285 اين زيرپورتال امروز: 854 سایت در امروز: 11828 اين صفحه امروز: 2