گروه سلامت کار


گروه سلامت کار معاونت بهداشت با هدف حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین در منطقه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان فعالیت می نماید. از مهم ترین فعالیت های این گروه، انجام برنامه ریزی، بازدید و نظارت بر عملکرد واحد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان های تحت پوشش، و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات طب کار و مهندسی بهداشت حرفه ای منطقه تحت پوشش می باشد.
 شوکت تاج زاده
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس مسئول گروه سلامت کار
تلفن همراه: 09366302523
سید محمد ابراهیمی
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (تحت پوشش شرکت پیمانکاری به پویه خرمشهر)

فروغ قدکساز فلاحی
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (تحت پوشش شرکت پیمانکاری به پویه خرمشهر) 
تعداد بازديد اين صفحه: 4091
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32115855 تعداد بازديد زيرپورتال: 1018179 اين زيرپورتال امروز: 1342 سایت در امروز: 22841 اين صفحه امروز: 1