چهارشنبه 30 مهر 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات.


1- امکان سنجی و طراحی نقشه ی شبکه های رایانه های مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال.
2- اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی.
3- نصب و راه اندازی رایانه ی خادم و تنظیمات مربوط.
4- نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط.
5- نظارت بر جریان آماده سازی و راه اندازی دستگاه های اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوط و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه ی امور عملیاتی واحد مربوط.
6- کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه های کاری.
7- جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش های کارآمد و استفاده از آن ها در واحد مربوط
8- انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه ی خادم.
9- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه ی کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه ی برنامه ی زمانی.
10- عیب یاب و رفع خطا در بستر شبکه ی ارتباطی.
11- مشارکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه ی پیشرفت های علمی و فنی مربوط به شبکه های رایانه ای.
12- تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران.
13-
پشتیبانی و نظارت بر عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری و اقدام به رفع عیوب
14- امور مربوط به قراردادهای نرم افزاری، اینترنتی و سیستم های رایانه ای، بررسی میزان احتیاجات و تایید و نظارت بر تهیه و توزیع اقلام مربوطه.

15- انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط.

16- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مسئول.