چهارشنبه 30 مهر 1399  

معرفی

واحد تدارکات.محمد بومعرف
مدرک: دیپلم
سمت: کارپردازفیروزه شریف پور
مدرک: کارشناسی حسابداری
سمت: حسابدار (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران همکار جنوب)
سید علی موسوی
مدرک: کاردانی برق صنعتی
سمت: کارپرداز