شنبه 3 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف مسئول واحد عمران.


1- پیش بینی، نظارت، طراحی و اجرایی نمودن کلیه فعالیت‌های عمرانی و فنی
2- نظارت بر امر اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی

3- ایجاد سابقه و بایگانی مطلوب جهت اسناد، املاک و مستغلات
4- پیگیری لازم جهت اخذ مجوز و بستر سازی به منظور اجرایی نمودن امور عمرانی و ساختمانی
5- مرمت، بازسازی و نگهداری مستمر املاک و ابنیه
6- ایجاد انبارهای فنی/ تخصصی مورد نیاز
7- تدبیر و آینده نگری جهت فضاهای فیزیکی مورد احتیاج
8- انجام وظایف و فعالیت‌های مرتبط با خدمات و تأسیسات (پشتیبانی فنی)
9- تغییر کاربری فضاهای فیزیکی حسب نیاز و ضرورت