شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

معرفی واحد روابط عمومی.پرویز خردمند
مدرک: دیپلم علوم انسانی
سمت: کارشناس امور فرهنگیمهندس ویدا بیدمشک
مدرک: مهندسی تکنولوژی نرم افزار
سمت: ارشد روابط عمومی ICS (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران جنوب)

تلفن تماس : 09333728447
پست الکترونیک :
vida.bidmeshk@gmail.com