سه‌شنبه 6 آبان 1399  
بيشتر
برنامه های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها - غیر واگیر:

                                                                                                                                                          
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن                  مراقبت بهداشتی مرزی و بیماری های منتقله از آب و غذا                                   سل                                                     بیماری های آمیزشی

                                                   
                       زئونوز

دانستنی ها

مطالب آموزشی

نظر خواهی

اوقات شرعی

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :