سه‌شنبه 6 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف و برنامه های گروه سلامت محیط.

- بهداشت آب و فاضلاب
- آموزشگاه اصناف
- بهداشت اماکن عمومی
- کنترل و کاهش مصرف دخانیات
- بهداشت مواد غذایی
- کنترل ناقلین بیماری و کاربرد سموم
- کنترل آلودگی هوا
- بهداشت محیط بیمارستان ها
- بهداشت پرتوها
- بهسازی محیط روستا
- بهداشت محیط مدارس
- مدیریت پسماند
- ستاد فوریت های سلامت محیط و کار
- مقابله با بلایای طبیعی و حوادث
- بهداشت مراکز تهیه، توزیع، فروش و پخش مواد غذایی          الف) برنامه ریزی:

- تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت بهداشت
- تدوین طرح های مداخله ای
- تدوین برنامه مناسبت های خاص مثل روز ملی بهداشت محیط (4 مهر مصادف با 26 سپتامبر هر سال)
- تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
- تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای مرتبط با آب و غذا
- تدوین برنامه مدیریت بحران در بلایا


ب) نظارت و پایش

 
- پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت
- پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی (دولتی و خصوصی)

- پایش فعالیت های خانه های بهداشت
- نظارت بر عملکرد تاسیسات آب رسانی شهری و روستایی
- نظارت بر عملکرد تاسیسات فاضلاب
- نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
- نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و ضدعفونی اماکن عمومی
- نظارت بر عملکرد آموزشگاه های بهداشت اصناف
- نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی
- نظارت بر اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد

 

 

ج) هماهنگی
 

1- هماهنگی درون بخشی

- هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی و تهیه پوستر، پمفلت و تراکت
- هماهنگی با گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در خصوص پیشگیری و مهار بیماری های روده ای و اپیدمی
- هماهنگی با گروه تغذیه و تنظیم خانواده در خصوص برنامه های کنترل نمک های یددار و غنی سازی آرد
- هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر در مدارس
- هماهنگی با معاونت درمان در خصوص اعتباربخشی از بیمارستان ها و بازدید مراکز پرتوزا
- هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
- هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه
- هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه
- هماهنگی با روابط عمومی و اعلام اخبار
 

2- هماهنگی برون بخشی
 
- هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذایی
- هماهنگی با نیروی انتظامی در خصوص تعطیل واحدهای متخلف
- هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در خصوص کنترل کیفی و کمی آب شرب
- هماهنگی با سازمان بازرگانی و عضویت در کمیسیون نظارت
- هماهنگی با شهرداری ها
- هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه
- هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
- هماهنگی با مرکز سلامت محیط و کار
- هماهنگی با بهزیستی در خصوص تاسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند و ناتوان جسمی
- هماهنگی با زندان ها به منظور بررسی وضعیت بهداشتی زندان ها
- هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شنا و مراکز تفریحی ورزشی
- هماهنگی با استانداری ها،فرمانداری ها و بخشداری ها

 
   پ) نظارت بر اقدامات اجرایی
- نظارت بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
- نظارت بر اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
- نظارت بر اجرای طرح سالم سازی بوفه های مدارس
- نظارت بر اجرای دستورالعمل های واصله از مرکز سلامت محیط و کار
- نظارت بر اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه
- نظارت بر اجرای طرح حذف جوش شیرین از تولیدی نانوائی ها
- نظارت بر اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف
- نظارت بر توقیف مواد غذایی فاسد و غیر مجاز
- نظارت بر اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آب خوری مدارس، توالت های روستایی، دفع زباله و فاضلاب
- نظارت بر رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط، مواد غذایی، فاضلاب، زباله و... از طریق سامانه 1490

 

             ج) آموزش

- آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط و مواد غذایی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی
- آمزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاه های اصناف
- آموزش های موردی گروه های هدف مختلف مثل مدارس و...


  د) نظارت و کنترل

- نظارت و بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و امکن مسیر راه ها (رستوران ها و اغذیه فروشی ها و...)
- نظارت بر بازدید از مراکز بهداشتی درمانی، درمانگاه ها و بیمارستان ها
- بازدید از مراکز پرتو پزشکی
- نظارت بر بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی
- نظارت بر بازدید از پادگان ها، اردوگاه ها، زندان ها و مراکز انتظامی
- نظارت بر بازدید از مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی
- نظارت بر بازدید از کارگاه ها و کارخانجات مواد خوراکی و بهداشتی
- نظارت بر بازدید از کارخانه های تولید یخ
- نظارت بر بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات
- نظارت بر بازدید از پایانه های مسافربری، ترمینال ها و ایستگاه های راه آهن
- نظارت بر کنترل مواد غذایی و آشامیدنی از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه های غذا و دارو
- نظارت بر کنترل آب آشامیدنی شبکه آب رسانی شهری و روستایی از طریق کلرسنجی و انجام نمونه برداری از آب
- نظارت بر کنترل نمک های یددار در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی از طریق یدسنجی
- نظارت بر کنترل نان های سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین
- نظارت بر کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت، کلر باقی مانده و آلودگی میکروبی
- نظارت بر کنترل مواد غذایی مورد عرضه در بوفه های مدارس
- نظارت بر کنترل اقلام خوراکی، آشامیدنی وارداتی از نظر مجوزهای لازم و تاریخ تولید و انقضاء در سطح عرضه


 ه) پشتیبانی

 
- مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی بهداشت محیط
- پیگیری اعتبارات بهداشت محیط
- پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستاها
- تامین مصالح و ابزار مورد نیاز به منظور بهبود دفع فضولات و زباله های روستایی، احداث و یا بهسازی توالت روستایی و...
- پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی
- پیگیری تجهیز انبار حوادث و سوانح غیرمترقبه


ز) ارزشیابی

 -
ارزشیابی دوره ای واحدهای محیطی و مراکز بهداشت ح) جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

 
- جمع بندی فرم های آماری ارسالی از مراکز بهداشت در معاونت امور بهداشتی
- تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه و سالیانه
- ارسال پسخوراند آمار و اطلاعات ارسالی از مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت مشابه دوره قبل
- ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مرکز سلامت محیط و کار


ط) عضویت در کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، کارگروه ها و گروه های کارشناسی

- عضویت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
- عضویت در کمیسیون مجامع امور صنفی