شنبه 3 آبان 1399  

معرفی

گروه سلامت کار.


گروه سلامت کار معاونت بهداشت با هدف حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین در منطقه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان فعالیت می نماید. از مهم ترین فعالیت های این گروه، انجام برنامه ریزی، بازدید و نظارت بر عملکرد واحد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان های تحت پوشش، و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات طب کار و مهندسی بهداشت حرفه ای منطقه تحت پوشش می باشد.
شوکت تاج زاده
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس مسئول گروه سلامت کار
تلفن همراه: 09366302523

سید محمد ابراهیمی
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران همکار جنوب)
فروغ قدکساز فلاحی
مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران همکار جنوب)
شیما فرهادی
مدرک:مهندسی بهداشت حرفه ای
سمت: کارشناس گروه سلامت کار