سه‌شنبه 6 آبان 1399  

شرح وظایف

شرح وظایف واحد سلامت دهان و دندان.


- پیگیری مستمر جهت به روز کردن مراقبین بهداشتی در شهر و روستا
- نظارت بر عملکرد واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش دانشکده جهت ارائه مطلوب خدمات در راستای اهداف دانشکده با اولویت گروهای هدف


-فرآیندهای واحد دهان و دندان: