چهارشنبه 30 مهر 1399  

معرفی

واحد بهبود تغذیه.سمانه منصوری
مدرک: کارشناس تغذیه
سمت: مسئول واحد بهبود تغذیه
رزا درفشانی
مدرک: مهندسی صنایع غذایی
سمت: کارشناس تغذیه (تحت پوشش شرکت پیمانکاری تلاشگران همکار جنوب)


وبلاگ: www.ts.blogfa.com