جمعه 15 اسفند 1399  

معرفی

واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث.سیف اله گنجعلی دشتی
مدرک: کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
سمت: کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث

عاطفه معرفی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط
سمت: کارشناس سلامت محیط

روح الله شکری
مدرک: دکتری تخصصی (Ph.D) مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
سمت:کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث