واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

 

رضا فرهادی نژاد
مدرک: کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی
سمت: کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
تلفن همراه: 09163337152محمدرضا جعفری
مدرک: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
محمود بناری مهر
مدرک: کارشناس حشره شناسی پزشکی
سمت: کارشناس هماهنگ کننده بیماری سل
تلفن همراه: 09370147820
محمد ابراهیمی
مدرک: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی
سمت: کارشناس زئونوز (تحت پوشش شرکت پیمانکاری به پویه خرمشهر)فاطمه داودی منش
مدرک: لیسانس مامایی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیرزینب عفراوی
مدرک: فوق لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
سمت: کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینمهدی اسدی نیا
مدرک: کارشناسی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها
سمت: کارشناس بیماری های واگیر
شماره تماس: 09360343363
تعداد بازديد اين صفحه: 4468
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32039430 تعداد بازديد زيرپورتال: 1015101 اين زيرپورتال امروز: 1725 سایت در امروز: 35028 اين صفحه امروز: 4