وظایف و برنامه های گروه آموزش و ارتقاء سلامت


1-      اجرای سیاست ‌ها و برنامه ‌های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 

2-       ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه و سایر سازمان ‌ها، ادارات و نهادها در منطقه

 

 

3-     برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

 

4-        طراحی برنامه ‌های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه

 

 

5-      آموزش کارشناسان حوزه ‌های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع ‌ رسانی و ارتقای سلامت

 

6-      توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

 

 

7-      برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

 

8-      ارزشیابی برنامه ‌های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه

 

 

9-      مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع ‌ رسانی آموزشی در سطح منطقه

 

10-   سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

 

 

11-   تأمین و توزیع منابع مالی برنامه ‌های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آن ها

 

12-  جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ‌ های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 

 

13-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌ های جلب حمایت و مشارکت سازمان ‌ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

 

14-   همکاری با صدا و سیما و سایر رسانه ‌های جمعی در طراحی و اجرای برنا مههای آموزش سلامت عمومی در منطقه

 

 

15-   مشارکت در ایجاد و توسعه محیط ‌های حامی سلامت (مانند پایگاه ‌های مقاومت بسیج، بیمارستان ‌های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در منطقه

 

16-   مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده ‌های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 

 

17-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در منطقه

 

18-   توسعه برنامه ‌های مشارکتی و تقویت تشکل ‌های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

 

 

19-   مشارکت در گسترش برنامه ‌های سلامت در مراکز آموزشی، محیط ‌های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان ‌های عمومی

 

20-   همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

 

 

21-   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه ‌های مرتبط با مناسبت ‌های سلامت در سطح منطقه

 

22-   جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت ‌های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

 

 

23-   حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ‌ها و بانک ‌های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه

 

24-   مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش ‌های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

 

 

25-   شناسایی و حمایت ایده ‌های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

 

26-   همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت ‌های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته ‌های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه ‌های جدید به آنها

تعداد بازديد اين صفحه: 2287
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20483992 تعداد بازديد زيرپورتال: 585697 اين زيرپورتال امروز: 410 سایت در امروز: 4409 اين صفحه امروز: 1