شرح وظایف و برنامه های گروه سلامت محیط

 

 • بهداشت آب و فاضلاب
 • آموزشگاه اصناف
 •  بهداشت اماکن عمومی
 • کنترل و کاهش مصرف دخانیات
 • بهداشت مواد غذایی
 • کنترل ناقلین بیماری و کاربرد سموم
 • کنترل آلودگی هوا
 • بهداشت محیط بیمارستان ها
 • بهداشت پرتوها
 • بهسازی محیط روستا
 •  بهداشت محیط مدارس
 • مدیریت پسماند
 • ستاد فوریت های سلامت محیط و کار
 • مقابله با بلایای طبیعی و حوادث
 • بهداشت مراکز تهیه، توزیع، فروش و پخش مواد غذاییالف) برنامه ریزی:

-          تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت بهداشت

-          تدوین طرح های مداخله ای

-          تدوین برنامه مناسبت های خاص مثل روز ملی بهداشت محیط (4 مهر مصادف با 26 سپتامبر هر سال)

-          تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی

-          تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای مرتبط با آب و غذا

-          تدوین برنامه مدیریت بحران در بلایا

ب) نظارت و پایش

 

-          پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت

-          پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی (دولتی و خصوصی)

-          پایش فعالیت های خانه های بهداشت

-          نظارت بر عملکرد تاسیسات آب رسانی شهری و روستایی

-          نظارت بر عملکرد تاسیسات فاضلاب

-          نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

-          نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی و ضدعفونی اماکن عمومی

-          نظارت بر عملکرد آموزشگاه های بهداشت اصناف

-          نظارت بر عملکرد موسسات پرتو پزشکی

-          نظارت بر اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد

 

 

ج) هماهنگی
 

       1- هماهنگی درون بخشی

-         هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی و تهیه پوستر، پمفلت و تراکت

-         هماهنگی با گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در خصوص پیشگیری و مهار بیماری های روده ای و اپیدمی

-         هماهنگی با گروه تغذیه و تنظیم خانواده در خصوص برنامه های کنترل نمک های یددار و غنی سازی آرد

-         هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و موسسات آموزشی و توزیع شیر در مدارس

-         هماهنگی با معاونت درمان در خصوص اعتباربخشی از بیمارستان ها و بازدید مراکز پرتوزا

-         هماهنگی با معاونت غذا و دارو در خصوص کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

-         هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

-         هماهنگی با آزمایشگاه آب و فاضلاب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی و اعلام نتیجه

-          هماهنگی با روابط عمومی و اعلام اخبار
 

       2- هماهنگی برون بخشی
 

-         هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذایی

-         هماهنگی با نیروی انتظامی در خصوص تعطیل واحدهای متخلف

-         هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در خصوص کنترل کیفی و کمی آب شرب

-         هماهنگی با سازمان بازرگانی و عضویت در کمیسیون نظارت

-         هماهنگی با شهرداری ها

-         هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه

-         هماهنگی با اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

-         هماهنگی با مرکز سلامت محیط و کار

-         هماهنگی با بهزیستی در خصوص تاسیس مهدهای کودک و مراکز نگهداری افراد سالمند و ناتوان جسمی

-         هماهنگی با زندان ها به منظور بررسی وضعیت بهداشتی زندان ها

-         هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص وضعیت بهداشتی استخرهای شنا و مراکز تفریحی ورزشی

-         هماهنگی با استانداری ها،فرمانداری ها و بخشداری ها

 

        پ) نظارت بر اقدامات اجرایی

-         نظارت بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

-         نظارت بر اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

-         نظارت بر اجرای طرح سالم سازی بوفه های مدارس

-         نظارت بر اجرای دستورالعمل های واصله از مرکز سلامت محیط و کار

-         نظارت بر اجرای طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در سیستم شبکه

-         نظارت بر اجرای طرح حذف جوش شیرین از تولیدی نانوائی ها

-         نظارت بر اجرای حکم تعطیل واحدهای متخلف

-         نظارت بر توقیف مواد غذایی فاسد و غیر مجاز

-         نظارت بر اجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها با اولویت سرویس بهداشتی و آب خوری مدارس، توالت های روستایی، دفع زباله و فاضلاب

-         نظارت بر رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط، مواد غذایی، فاضلاب، زباله و... از طریق سامانه 1490

 

             ج) آموزش

-         آموزش حین خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط و مواد غذایی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی

-         آمزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاه های اصناف

-         آموزش های موردی گروه های هدف مختلف مثل مدارس و...
 

       د) نظارت و کنترل

-         نظارت و بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و امکن مسیر راه ها (رستوران ها و اغذیه فروشی ها و...)

-         نظارت بر بازدید از مراکز بهداشتی درمانی، درمانگاه ها و بیمارستان ها

-         بازدید از مراکز پرتو پزشکی

-         نظارت بر بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی

-         نظارت بر بازدید از پادگان ها، اردوگاه ها، زندان ها و مراکز انتظامی

-         نظارت بر بازدید از مدارس و موسسات آموزشی و پرورشی

-         نظارت بر بازدید از کارگاه ها و کارخانجات مواد خوراکی و بهداشتی

-         نظارت بر بازدید از کارخانه های تولید یخ

-         نظارت بر بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات

-         نظارت بر بازدید از پایانه های مسافربری، ترمینال ها و ایستگاه های راه آهن

-         نظارت بر کنترل مواد غذایی و آشامیدنی از طریق نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه های غذا و دارو

-         نظارت بر کنترل آب آشامیدنی شبکه آب رسانی شهری و روستایی از طریق کلرسنجی و انجام نمونه برداری از آب

-         نظارت بر کنترل نمک های یددار در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی از طریق یدسنجی

-         نظارت بر کنترل نان های سنتی تهیه شده در واحدهای صنفی نانوائی از نظر وجود جوش شیرین

-         نظارت بر کنترل آب استخرهای شنا از نظر کدورت، کلر باقی مانده و آلودگی میکروبی

-         نظارت بر کنترل مواد غذایی مورد عرضه در بوفه های مدارس

-         نظارت بر کنترل اقلام خوراکی، آشامیدنی وارداتی از نظر مجوزهای لازم و تاریخ تولید و انقضاء در سطح عرضه ه) پشتیبانی

 

-         مدیریت و ساماندهی نیروی انسانی بهداشت محیط

-         پیگیری اعتبارات بهداشت محیط

-         پیگیری اعتبارات بهسازی محیط روستاها

-         تامین مصالح و ابزار مورد نیاز به منظور بهبود دفع فضولات و زباله های روستایی، احداث و یا بهسازی توالت روستایی و...

-         پیگیری اعتبارات مربوط به مدیریت پسماندهای بیمارستانی

-         پیگیری تجهیز انبار حوادث و سوانح غیرمترقبه


ز) ارزشیابی


-        
ارزشیابی دوره ای واحدهای محیطی و مراکز بهداشت ح) جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

 

-         جمع بندی فرم های آماری ارسالی از مراکز بهداشت در معاونت امور بهداشتی

-         تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه و سالیانه

-         ارسال پسخوراند آمار و اطلاعات ارسالی از مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت مشابه دوره قبل

-         ارسال آمار عملکرد شش ماهه و سالیانه پس از تصحیح و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مرکز سلامت محیط و کار


ط) عضویت در کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، کارگروه ها و گروه های کارشناسی

-         عضویت در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

-         عضویت در کمیسیون مجامع امور صنفی 

تعداد بازديد اين صفحه: 3298
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20327464 تعداد بازديد زيرپورتال: 579883 اين زيرپورتال امروز: 417 سایت در امروز: 3904 اين صفحه امروز: 2