گروه گسترش و توسعه شبکه های بهداشتیتوفیق عنافچه
مدرک: کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
سمت: سرپرست مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت

 

امین نامداری
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس مسئول آموزش بهورزی


 نادیا اسدمینایی

مدرک: کارشناس ارشد جمعیت شناسی
سمت: کارشناس آموزش بهورزی

 بدریه دریس
مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمت: کارشناس پزشک خانواده شهری

زهره زنگنه
مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمت: کارشناس پزشک خانواده
بهرام ترابی
مدرک: کارشناس بهداشت عمومی
سمت: کارشناس پزشک خانواده شهری و روستایی
مریم احمدی
مدرک: مهندسی پزشکی
سمت: کارشناس تجهیزات پزشکیبهنوش به چناری
مدرک: دکترای داروسازی
سمت: داروساز
شماره تماس: 09351788901


درگذشته ضرورت تامین دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی- درمانی احساس شده بود. با توجه به مشکلات آن زمان کشور از جمله روستاهای پراکنده، کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دورافتاده؛ و مسئولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور را واداشت تا  دست به اجرای طرح های مختلفی بزنند تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود. تعدادی از دلسوزان و متفکران کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر را کشور طراحی کنند و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.

نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی  را برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات درنظرگرفت که از همان آغاز تاکنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش ها موردعمل است.

هدف بنیادی:

هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه

اهداف اختصاصی :

1. هماهنگی تامین، توزیع ونگهداری نیروی انسانی

2. هماهنگی تامین و نگهداری فضای فیزیکی، تجهیزات و خودرو

3. هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

4. هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد وارتقای دانش ومهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

تعداد بازديد اين صفحه: 4558
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20483077 تعداد بازديد زيرپورتال: 585654 اين زيرپورتال امروز: 390 سایت در امروز: 3494 اين صفحه امروز: 1