شرح وظایف و برنامه های واحد امور آزمایشگاه ها
 

1-      نظارت و ممیزی کلیه آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت

¨       هماهنگی با آزمایشگاه ها جهت انجام ممیزی ها

¨       انجام اقدامات چک لیستی جهت بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی ها از آزمایشگاه ها

¨       تهیه گزارش بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی ها، ثبت و ارسال به آزمایشگاه ها

¨       پیگیری بازدیدها، بازرسی ها و ممیزی های قبلی و گزارش آن

2-      بررسی و رسیدگی به شکایات در حوزه آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت

¨       ثبت شکایت های انجام شده از آزمایشگاه ها

¨       پیگیری و بررسی شکایات و درخواست ارائه توضیح از آزمایشگاه های شکایت شده

¨       ثبت نتیجه کارشناسی شکایت از آزمایشگاه ها و ارائه پاسخ به شاکی

3-      همکاری و نظارت آزمایشگاهی بر برنامه نظام مراقبت بیماری های واگیردار و غیر واگیردار

¨       پیگیری خواست های گروه بیماری ها از آزمایشگاه های دولتی تحت نظارت معاونت بهداشت

4-      برگزاری کلاس های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی

¨       تعیین موضوعات آموزشی و پیگیری جهت اخذ مجوز برای کلاس های آموزشی

¨       تعیین زمان برگزاری کلاس ها، سر فصل ها و پیگیری جهت مشخص نمودن مدرسین

¨       پیگیری جهت برگزاری کلاس های داخلی در آزمایشگاه ها

¨       تشکیل کلاس های کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقا کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاه ها

5-      همکاری و مشاوره جهت خرید وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی

¨       کمک به خرید تجهیزات بهتر و دارای گواهینامه های معتبر و مجوز برای آزمایشگاه های تحت پوشش

¨       ارائه راهنمایی در خصوص تنظیم قراردادها با شرکت های تجاری آزمایشگاهی

6-      نظارت و ممیزی توزیع کنندگان کیت ها و فرآورده های پزشکی

¨       اعلام نتایج کیفی آزمایشگاه های مرجع سلامت بر روی کیت ها و مواد مصرفی به آزمایشگاه های تحت پوشش

¨       ثبت شکایت کتبی (در مورد تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی) ارسال شده از آزمایشگاه ها به اداره امور آزمایشگاه ها و ارجاع آن به آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت و پیگیری حصول جواب

7-      شرکت در کمیته های مختلف، کارگاه های استانی و کشوری

8-      توزیع نیروهای طرحی و استخدامی آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشت

¨       جمع آوری اطلاعات پرسنلی آزمایشگاه های تحت پوشش و تجزیه و تحلیل وضعیت پرسنلی آزمایشگاه ها

¨       معرفی واحد محل خدمت برای نیروهای طرحی و جدیدالاستخدام به مدیریت نیروی انسانی

¨       رسیدگی به امور پرسنلی اعم از طرحی و رسمی و نقل و انتقالات

تعداد بازديد اين صفحه: 3047
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20482756 تعداد بازديد زيرپورتال: 585640 اين زيرپورتال امروز: 386 سایت در امروز: 3173 اين صفحه امروز: 1