شرح وظایف و برنامه های واحد آمار

·        جمع آوری و استخراج آمار جمعیت و نظارت بر نحوه جمع آوری اطلاعات جمعیتی شهرستان های تحت پوشش

·        اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ بر اساس برنامه ICD10و نظارت بر ورود دادهای ثبت مرگ شهرستان های تحت پوشش در نرم افزار کشوری جامع ثبت مرگ و میر و تفسیر آن ها

·        برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جهت کارشناسان مسئول برنامه و مدارک پزشک های بیمارستان های تحت پوشش

 

·        انجام هماهنگی های لازم درخصوص مرگ و میر نوزادان، کودکان 59-1 ماهه، نوجونان و جوانان با گروه های بهداشت خانواده و مدارس

·        جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در زیج حیاتی روستایی و استخراج شاخص های آن

·        همکاری در برنامه ی بیمه روستایی و پزشک خانواده

·        استخراج و جمع بندی اطلاعات جمعیتی به تفکیک گروه های سنی و جنسی

·        جمع آوری و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز، کنترل، تجزیه تحلیل داده ها و آمارها با نرم افزارهای آماری و تفسیر آن ها

·        تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروه ها در بازه های زمانی مشخص

·        پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات شهرستان های تحت پوشش
 

·        برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها

·        همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها

·        شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله

·        انجام سایر امور مربوطه


رئوس برنامه ها:


·        نظام ثبت مرگ و میر

·        تدوین جمعیت شهرستان های تحت پوشش

 

تعداد بازديد اين صفحه: 2006
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20326639 تعداد بازديد زيرپورتال: 579838 اين زيرپورتال امروز: 399 سایت در امروز: 3079 اين صفحه امروز: 1