1-مجری دستورالعملهای آزمایشگاه مرجع سلامت ، ریاست دانشگاه ومعاون درمان

2-اجرای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ودرمان پزشکی

3-انجام فعالیتهای مرتبط با صدورپروانه های آزمایشگاهی اعم ازتاسیس،مسئولیت فنی ، ابطال ، تمدید، جابجایی ، تغییرنوبت کاری و...

4-برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20  ازمایشگاهها

5-ارزیابی نقشه ای آزمایشگاهها

6-مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشکده

7-توزیع نیروی طرحی

8-مدیریت بهره برداری درآزمایشگاههای پزشکی

9-مدیریت دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاهها

10-نظارت برکیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی ، استاندارسازی و اعتباربخشی

11-دسترسی به خدمات آزمایشگاهی به هنگام وموردنیاز نظام سلامت درمواجهه با حوادث ، بلایا

12-رسیدگی وپیگیری شکایات وپیشنهادات

13-پاسخگویی به ارباب رجوع

14-شرکت در جلسات وکمیته های علمی ،مشورتی ، عملیاتی

15-شرکت در دوره های آموزشی وممیزی آزمایشگاه مرجع سلامت

16-برگزاری کلاس وکارگاه های آموزشی

17-همکاری با سایر سازمانهای مرتبط(انتقال خون،نظام پزشکی،معاونت بهداشت و...)

18-انجام امور اداری مربوط به اداره امور آزمایشگاهها

19-ممیزی آزمایشگاههای دولتی وخصوصی تحت پوشش دانشکده

 

    

 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

  
تعداد بازديد اين صفحه: 1106
تعداد بازديد کنندگان سايت: 20482448 تعداد بازديد زيرپورتال: 35921 اين زيرپورتال امروز: 48 سایت در امروز: 2865 اين صفحه امروز: 1