اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است.  بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی نیز روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامت (سلامتی حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی) لحاظ شده است. بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل کرده، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد. سلامت روان به همه ما مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند.


احمدرضا ورمزیار
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: رئیس اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیادسمیه اسماعیلی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس روانشناسیکاترین غلامی

مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس سلامت روان (تحت پوشش شرکت پیمانکاری به پویه خرمشهر)

 
تعداد بازديد اين صفحه: 3451
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18879166 تعداد بازديد زيرپورتال: 516650 اين زيرپورتال امروز: 747 سایت در امروز: 9746 اين صفحه امروز: 1