اداره ی امور عمومی 


علی قصوری
مدرک: لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت: سرپرست اداره امور عمومی 

مژده شوهانی
مدرک: کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت: رابط امور رفاهی
مهشید صیفی
مدرک: دیپلم کامپیوتر
سمت: بایگان
جهانگیر صفری اسکندری
سمت: کارشناس دبیرخانهشهربان شاکری
مدرک: کارشناس علوم اجتماعی
سمت: کارشنای امور اداری
اعظم سخاوتمند
مدرک: کارشناس مدیریت دولتی
سمت: کارشناس امور اداری
تعداد بازديد اين صفحه: 3942
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18878233 تعداد بازديد زيرپورتال: 516597 اين زيرپورتال امروز: 709 سایت در امروز: 8813 اين صفحه امروز: 1